Norskfaglige nyheter i flere kanaler
 Publikasjoner 

Tidsskriftet Norsknytt har fått sin egen Facebook-side, fritt tilgjengelig også for dem som ikke har sin egen Facebook-konto. Hensikten med Facebook-siden er blant annet å oppnå enda bedre kontakt med leserne, for å kunne produsere enda mer stoff som norsklærere etterspør.

Norskfaglige nyheter i flere kanaler

Nettet flommer over av informasjon. Også for norsklærere kan det være vanskelig å finne fram til nye læremidler og til gode tekster som kan passe i klasserommet. Ved å legge ut lenker på Facebook-siden kan vi på en enkel og effektiv måte vise fram flere av de ressursene som finnes, enten det er snakk om norske, svenske eller danske tekster. Vi vil også legge ut lenker til kurstilbud og aktuelt fagstoff.

Norsknytt-redaksjonen har som mål å legge ut lenker minst én gang hver fjortende dag. Særlig vil vi jakte på gode sakprosatekster. Et problem for lærebokforfattere er at aktuelle sakprosatekster ofte har kort holdbarhet. Ved hjelp av sosiale medier kan norsklærere raskt få tips om disse tekstene mens de ennå «lever».

Kontakt med leserne
Hva ønsker leserne av Norsknytt? Tidsskriftet får fra tid til annen epostmeldinger fra leserne med reaksjoner på stoff som er publisert, men storstilte brukerundersøkelser er ikke blitt gjennomført.

Med en egen Facebook-side ligger alt til rette for at Norsknytt-redaksjonen på en ny måte kan invitere leserne til å komme med forslag til temaer eller stofftyper. Ønsker leserne enda flere kopioriginaler? Ønsker leserne flere eller kanskje færre omtaler av nyutgitte bøker? Er det på tide at Norsknytt bringer intervjuer med fagfolk som har særlige forutsetningerfor å mene noe om norskundervisningen på ungdomstrinnet?

Norsknytt-redaksjonen tar gjerne imot flere signaler om hva slags stoff leserne ønsker. For øvrig gjør vi oppmerksom på at den gode, gamle epostadressen fungerer som før, så man er på ingen måte nødt til logge seg på Facebook for å kommunisere med Norsknytt.

Forum for diskusjon
En Norsknytt-side med mange følgere åpner for mer erfaringsdeling norsklærere imellom. Diskusjonstråder om gode noveller for tiende trinn kan fort vokse seg lange og inneholde tanker som gjør hverdagen lettere og undervisningen enda litt mer spennende.

Langt fra alle norsklærere arbeider på store skoler med jevnlige og berikende fagseksjonsmøter, og ikke alle norsklærere har anledning til å følge kurs og konferanser. Vi tror og håper at Facebook-siden til Norsknytt kan gjøre tidsskriftet enda et hakk bedre – og i tillegg gi krydder til mange norsktimer landet over.