Mye god ungdomslitteratur
 Publikasjoner 

I løpet av 2013 ble det utgitt mye god og underholdende ungdomslitteratur i Norge. Færre utgivelser knytter seg til vampyrer og varulver, men fantasylitteraturen står fortsatt sterkt, både blant norske og oversatte forfattere. For norsklærere er det særlig spennende med fortellinger som bygger på norsk folketro og norrøn mytologi: Siri Pettersens Odinsbarn har fått mye positiv omtale, og gledelig er det også at Rick Riordan – mannen bak Percy Jackson-bøkene – har sendt ut signaler om at hans neste bokserie vil bygge på den norrøne gude­læren.

Leder - Norsknytt 2013/4


Et annet trekk ved årets ungdomsbøker er at sorg og sykdom seiler opp som viktige temaer, ikke minst i de oversatte storselgerne av John Green, Faen ta skjebnen og Farvel, Alaska. Temaet finner vi også i populære ungdomsfilmer som Kule kidz gråter ikke, så det er ikke slik at ungdom konsekvent søker seg bort fra alvor. Kanskje lar mange norsklærere seg friste til å velge «sykdom i språk og litteratur» som ett av temaene til den muntlige eksamenen i norsk?

I dette nummeret av Norsknytt retter vi litt ekstra oppmerksomhet nettopp mot den nye prøveformen i norsk muntlig. Denne eksamenen er lokalt gitt, og hver enkelt norsklærer må utforme sine egne oppgaver, tilpasset læreplanen og det lærestoffet som er gjennom­gått. Fortsatt vil det variere fra kommune tilkommune, fra skole til skole og fra lærer til lærer hva sensor kan få lov til å stille spørsmål om. Kan hende velger noen sensorer å teste ut elevenes grammatiske kompetanse, for eksempel ved å be elevene sammenlikne setninger på bokmål og nynorsk. Eksempler på slike setninger har vi trykt på fire av Norsknytt-sidene, slik at elever og lærere kan være bedre forberedt.

Mange sider vier vi også til det man med litt fine ord kan kalle morfologisk analyse.Her er det meningen at elevene skal arbeide med å identifisere forledd og etterledd, forstavelser og endestavelser. Øvelsene kan nok være litt fremmede for elevene i starten, men erfaringsvis får elevene raskt taket på hvordan ord kan deles opp i mindre og fortsatt meningsbærende enheter. Bedre kjennskap til norsk orddanning kan hjelpe elevene til å forstå fremmede begreper bedre – og på den måten vil også elevenes skrive- og lese­ferdig­heter utvikle seg videre.