Nye læremidler for ungdomstrinnet
 Publikasjoner 

Da den reviderte læreplanen i norsk ble lagt fram sommeren 2013, hadde de store lærebokforlagene allerede arbeidet i et par år med å utforme nye lærebøker. En revisjon avstedkommer ikke det samme behovet for nye lærebøker som en reform, men faktisk har norskfaget endret seg en god del siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. For ungdoms­trinnet sin del er det sammenliknende perspektivet i litteraturhistorien falt bort, og den samme veien er det gått med de seks temaparene som styrte mye av litteraturutvalget i den forrige generasjonen med lærebøker. Borte er også en rekke sjangernavn – selv om ikke det innebærer at sjangrene er glemt.

Leder - Norsknytt 2013/3


Motsatt er det kommet inn flere nye kompetansemål knyttet til grammatikk, tekst­bearbeiding og skrivehandlinger. Den aller viktigste endringen knytter seg likevel til den nynorske rettskrivningen: Etter rettskrivningsreformen i 2012 er det faktisk slik at de aller fleste ungdomsskoleelever i Norge bruker lærebøker med det som i dag regnes som feilaktig nynorsk. Nynorskopplæringen blir ikke akkurat lettere ved at elevene sjelden møter korrekt rettskrivning.

Det er en kjent sak at forlagene kan tjene mer penger på å blåse opp betydningen av de endringene som skjer i læreplanen. Jo større og mer dyptgripende endringer, desto mer nødvendig er det for skolene å kjøpe nytt. Denne gangen er det bare snakk om en revisjon, og kommunene har i svært liten grad gitt skolene ekstra budsjettmidler for å fornye lærebokparken. Norsklærere på ungdomstrinnet bør likevel argumentere hardt for nye læremiddelkjøp: I dette nummeret av Norsknytt vanker mye skryt til to nyutviklede norskverk, og fra høsten av er også opplagsvinneren Kontekst på banen med en ny utgave.

Den førsteinvesteringen mange ungdomsskoler må gjøre knytter seg uansett til innkjøp av nye nynorskordlister. Også våren 2014 får elevene lov til å følge gammel rettskrivning til eksamen, men så er det slutt. Neste skoleår er det bare den nye nynorskrettskrivningen som er godtatt i skoleverket, ikke den gamle.  I dette nummeret av Norsknytt (2014/4) bringer vi fem sider med ordbokøvelser. Gjennom arbeid med disse oppgavene kan elevene både lære seg å finne fram i ordlistene og å øke oppslagstempoet.

I dette nummeret vier vi også mye plass til kryssord med latinske ord og uttrykk.Løsningsordene er stort sett temmelig vanlige i det norske språket, og for elevene kan det være gøy å oppdage noe av den historien som importordene bærer med seg. Norskfaget skal jo være morsomt – i tillegg til å være nyttig!

For norsklærere er det gledelig at det begynner å løsne i forhold til digitale lære­midler. Snart kan det være slutt på den tiden da Norsknytt var det eneste læremiddelet som fornyet seg flere ganger hvert år … Har du selv ideer til hvordan Norsknytt kan fornye seg, er du selvsagt velkommen til å gi lyd fra deg. Send gjerne en e-postmelding til redaksjon@norsknytt.no eller skriv en melding på NorsknyttsFacebook-side.