Gode endringer i regelverket om vurdering
 Publikasjoner 

Skoleåret 2015/2016 bringer med seg endringer når det gjelder forholdet mellom
underveisvurdering og sluttvurdering.
Les mer...


Hvorfor bør vi lære å skrive for hånd?
 Publikasjoner 

Ved flere og flere barneskoler lærer førsteklassingene å skrive touch før de lærer å skrive for hånd. For femåringer er det som regel lettere å finne frem til og trykke på en tast enn det er å utforme bokstaven ved hjelp av fingrene.
Les mer...


Fokus på skrivestrategier
 Publikasjoner 

Mange ungdomsskoler rundt om i landet satser nå sterkt på skriving som grunnleggende ferdighet. Sentralt i denne satsningen står Skrivesenteret, der en rekke dyktige fagfolk sprer ny kunnskap om hvordan lærere kan gjøre opplæringen bedre og mer effektiv. Et viktig budskap er at læreren skal være tydelig til stede i klasserommet og modellere skriving for elevene, for eksempel ved å skrive tekster mens elevene ser på og kommenterer. Gode,åpne diskusjoner fremmer elevenes bevissthet om valg som knyttet til innhold, tekstoppbygging og stil.
Les mer...


Å sammenlikne de to målformene
 Publikasjoner 

Hva innebærer det at tiendeklassingene skal kunne «bruke grammatiske begreper til å sammenlikne nynorsk og bokmål»? I dette nummeret av Norsknytt gir vi både bakgrunns-stoff, forslag til vurderingsskjemaer, eksempeloppgaver og eksempelsvar.
Les mer...


Mye god ungdomslitteratur
 Publikasjoner 

I løpet av 2013 ble det utgitt mye god og underholdende ungdomslitteratur i Norge. Færre utgivelser knytter seg til vampyrer og varulver, men fantasylitteraturen står fortsatt sterkt, både blant norske og oversatte forfattere. For norsklærere er det særlig spennende med fortellinger som bygger på norsk folketro og norrøn mytologi: Siri Pettersens Odinsbarn har fått mye positiv omtale, og gledelig er det også at Rick Riordan – mannen bak Percy Jackson-bøkene – har sendt ut signaler om at hans neste bokserie vil bygge på den norrøne gude­læren.

Leder - Norsknytt 2013/4

Les mer...